Dlaczego korzystanie z zasad ortograficznych sprawia dzieciom ogromną trudność?

Nieumiejętność korzystania z zasad ortograficznych
jest jedną z głównych przyczyn trudności w uczeniu się ortografii przez dzieci.

Zasady wskazują dzieciom jak pisać wyrazy niezgodne z wymową
i odgrywają dużą rolę w procesie nabywania umiejętności ortograficznych.

Nie są celem nauczania, lecz środkiem prowadzącym
do osiągnięcia umiejętności poprawnego pisania.

Pisanie według zasad wymaga nie tyle przyswojenia
na pamięć określonej formuły słownej, ale przede wszystkim
opanowania umiejętności przeprowadzania prawidłowych
operacji umysłowych, które gwarantują właściwe
zastosowanie danej zasady.

Korzystanie z zasad w trakcie pisania wymaga przeprowadzania
ciągłej, precyzyjnej i szybkiej analizy słuchowej słów,
różnicowania ich i identyfikowania oraz aktualizowania
wiedzy ortograficznej, co sprawia uczniom ogromną trudność.

Uczniowie potrafią bezbłędnie powtórzyć daną zasadę ortograficzną,
ale niestety niejednokrotnie nie umieją jej zastosować.

Zaburzenia percepcji słuchowej w zakresie analizy, syntezy
i pamięci słuchowej, koncentracji oraz podzielności uwagi utrudniają
prawidłową identyfikację słowa oraz problemu ortograficznego.

W związku z tym uczniowie mający trudności w nauce ortografii
często w ogóle nie zauważają problemu ortograficznego piszą tak, jak słyszą,
nie stosują żadnych zasad ortograficznych lub stosują je niekonsekwentnie,
np.: kuska, kóska (kózka), łafka (ławka), druszka, drórzka (dróżka).

Dlatego kształcenie umiejętności pisania według zasad ortograficznych
musi zająć ważne miejsce w procesie dydaktycznym. Zajęcia
poświęcone
nauce zasad ortografii powinny być tak zorganizowane i przeprowadzone,
aby zaangażowane zostały receptory: wzroku, słuchu i ruchu.

 

 

Tak jak dzieje się to na  kursie www.ortografiadladzieci.pl 
Metodą Haków Pamięciowych  (MHP).

To spójny, synergiczny program edukacyjny
do nauczania ortografii, zgodny z podstawą programową.
Cechuje go duża skuteczność, ponieważ pozwala
na elastyczny sposób budowania nauki
,
dostosowując się do indywidualnych predyspozycji każdego ucznia
.

Zapraszam do poznania nowego modelu nauczania ortografii
i zasad ortograficznych, do wypróbowania nowego systemu nauki ortografii.


                                                                       

 

Wprowadzając zasady ortograficzne należy pamiętać,
żeby były one krótkie, jednoznaczne i łatwe do zapamiętania
i sformułowane w formie twierdzącej, nie przeczącej.
Ćwiczenia wprowadzające zasady powinny zaciekawić dziecko,
mogą one mieć różną formę: od łamigłówek, po krzyżówki, rebusy.

        Nasze zasady ortograficzne są przedstawione w postaci obrazów,
łatwych do zapamiętania, gdyż są pokazane w formie skojarzeń,
które mózg najlepiej zapamiętuje i potem z łatwością stosuje.

W celu utrwalenia zasad można wykonywać również ćwiczenia z zakresu:
pisania z pamięci, pisania ze słuchu, przepisywania z uzupełnianiem.

         My polecamy szereg ćwiczeń, które oparte są o znane techniki pamięciowe,
a które pozwalają na łatwe i trwałe zapamiętanie reguł ortograficznych. 

Edukacja językowa dotycząca stosowania zasad ortograficznych powinna być
realizowana systematycznie, przeplatać się i wzajemnie uzupełniać, wdrażać ucznia
do pisania z zastosowaniem poznanych zasad ortograficznych.

(Źródło: „Jak pomóc uczniowi w nauce ortografii” Zdzisława Saduś )

Chcesz wiedzieć jak nauczyć Twoje dziecko ortografii?
Wystarczy, że zarejestrujesz się na naszej platformie.
Podaj swoje imię i e-mail, a otrzymasz darmowy dostęp
do lekcji wideo oraz ćwiczeń.

Zawarta w nich metoda zmieni naukę ortografii
w przygodę, której Twoje dziecko nigdy nie zapomni.

Odbierz dostęp do lekcji oraz ćwiczeń
Zarejestruj się
Rodzicu, pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i chronione zgodnie z przepisami RODO
Wypróbuj
Zaloguj przez FB