Ćwiczenia ortograficzne - sprawdzające

Ćwiczenia ortograficzne - sprawdzające powinny zawierać tylko
ten materiał ortograficzny, który został opracowany i utrwalony.
Mogą mieć one formę ćwiczeń w pisaniu, takich jak:
- przepisywanie,

- pisanie z objaśnianiem,
- pisanie z pamięci,
- układanie wypowiedzi
- i tradycyjne dyktando.

A takie dyktando może wyglądać zupełnie inaczej niż tradycyjnie:

 

 

Równie atrakcyjne dla dzieci będą ćwiczenia ortograficzne
w formie konkursów, gier i zabaw dydaktycznych.

Realizacja ćwiczeń ortograficznych – sprawdzających
może stanowić podstawę do oceny poziomu poprawności ortograficznej
uczniów lub tylko rejestrować ich postępy w nauce i ujawniać braki
w określonej partii wprowadzonego już materiału ortograficznego.
Ćwiczenia ortograficzne należy przeprowadzać w ciągu całego roku szkolnego.

Prawidłowo prowadzone ćwiczenia ortograficzne przyczyniają się
przede wszystkim do wzrokowego zapamiętania i utrwalenia wyrazów,
co ma zasadnicze znaczenie w nauce ortografii.
        Najważniejsze, aby pokazać dziecku naukę przez skojarzenia,
kiedy poczuje jak szybko uczy się trudnych słów, już nie wróci 
do nauki tradycyjnej.

Chcesz wiedzieć jak nauczyć Twoje dziecko ortografii?
Wystarczy, że zarejestrujesz się na naszej platformie.
Podaj swoje imię i e-mail, a otrzymasz darmowy dostęp
do lekcji wideo oraz ćwiczeń.

Zawarta w nich metoda zmieni naukę ortografii
w przygodę, której Twoje dziecko nigdy nie zapomni.

Odbierz dostęp do lekcji oraz ćwiczeń
Zarejestruj się
Rodzicu, pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i chronione zgodnie z przepisami RODO
Wypróbuj
Zaloguj przez FB