Pisownia wyrazów z h – ch

Wprowadzenie zasad ortograficznych ułatwia dzieciom
opanowanie pisowni wyrazów z h – ch.

 

 


        Zapoznajemy dzieci z pisownią wyrazów z ch,
w których w innych formach tego wyrazu

lub w wyrazach pokrewnych występuje sz
np. mucha – muszka, suchy – susza.

Zwracamy uwagę dzieci na regułę ortograficzną, informującą,
że na końcu
wyrazów najczęściej piszemy ch,
bardzo rzadko natomiast występuje h,

np. w znanym dzieciom wyrazie druh.
Dzieci ćwiczą również pisownię wyrazów z h,
w których w innych formach
lub w wyrazach pokrewnych
występuje g, ż, z np. druh – drużyna.

Reguły ortograficzne, które poznają dzieci
w czasie zajęć lekcyjnych
wskazują jak pisać wyrazy
z trudnościami ortograficznymi i ułatwiają naukę,

ale nie zwalniają od ćwiczeń, które są najważniejsze
w opanowaniu ortografii.

Należy tak organizować ćwiczenia ortograficzne,
aby wystąpiło połączenie świadomego stosowania zasad ortograficznych
z ćwiczeniami automatycznego pisania.

W przypadku wyrazów z ó, ż, rz niewymiennym
oraz z ch, h – wymagających pamięciowego opanowania pisowni
przez dzieci – niezbędne będą
np. ćwiczenia w tworzeniu rodziny wyrazów,

korzystanie z haków pamięciowych,
a także korzystanie ze słowniczków ortograficznych.

Zobacz, jaki sposób nauki my proponujemy.


 
 

Chcesz wiedzieć jak nauczyć Twoje dziecko ortografii?
Wystarczy, że zarejestrujesz się na naszej platformie.
Podaj swoje imię i e-mail, a otrzymasz darmowy dostęp
do lekcji wideo oraz ćwiczeń.

Zawarta w nich metoda zmieni naukę ortografii
w przygodę, której Twoje dziecko nigdy nie zapomni.

Odbierz dostęp do lekcji oraz ćwiczeń
Zarejestruj się
Rodzicu, pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i chronione zgodnie z przepisami RODO
Wypróbuj
Zaloguj przez FB