Pisownia wyrazów z u – ó

Podstawowym problemem w przyswojeniu pisowni wyrazów z u – ó
jest zdobycie przez dzieci umiejętności wyboru jednej z dwóch liter.

Równoczesne wprowadzenie podwójnych znaków na oznaczenie
jednej głoski pozwala już od klasy pierwszej kształtować u dzieci
czujność ortograficzną.
          W kursie, który my proponujemy, dzieci kojarzą te trudności
z obrazem " Ósemki" lub 'Urwisa". Nie ma wtedy problemu
z rozróżnieniem dwóch identycznie brzmiących głosek
.

Początkowo informacja o dwóch literach odpowiadających jednej głosce
i potrzebie uważnego pisania jest dla pierwszoklasistów wystarczająca.
Potem jednak potrzebne jest rozróżnianie.

Kiedy zwiększa się zakres wyrazów, zwracamy uwagę dzieci na te wyrazy,
których pisownię trzeba po prostu zapamiętać i na takie,
których pisownię wyjaśniają zasady ortograficzne.

A jak je zapamiętać? Oczywiście najlepiej przez skojarzenia.
Jeśli zbudujemy w umyśle dziecka skojarzenie, do tego pokażemy
to na obrazie, dziecko z pewnością zapamięta je bez trudu.

Spójrz na poniższy obraz. To fragment platformy, na której dzieci uczą się,
nie tylko poprawnej pisowni, ale również zasad ortograficznych.
Dzieci oglądają film i słuchają opowiadania, kiedy piszemy "ó",
a następnie utrwalają poznane zasady podczas wykonywania
odpowiednich ćwiczeń.
Obraz czyni, że pamięć dziecka staje się coraz lepsza.

 

To tylko maleńki przykład, jak obrazujemy dziecku naukę ortografii.

Najpierw wprowadzamy wymianę ó na o i e.
Wymiany dzieci dokonują przez zestawienie wyrazu z inną jego formą
lub wyrazem pokrewnym np. bródka – broda, dół – doły.
Początkowo dzieci obserwują wymianę liter w poszczególnych przykładach,
następnie poznają określone regularności wymiany ó na o lub e.

W kolejnych zasadach zapoznajemy dzieci z pisownią wyrazów
zakończonych na: -ów, -ówka, -ówna oraz –un, -unek, -unka, –uje.
Podobnie jak w przypadku wcześniej poznanych reguł ortograficznych,
dzieci zauważają wyrazy z charakterystycznymi zakończeniami
i starają się przyswoić ich pisownię.

Poznają również wyjątki od stosowanej reguły ortograficznej
np. wyrazy skuwka, zasuwka.

To i mnóstwo innych zasad, reguł ortograficznych zawiera
System Nauczania Ortografii MHP (Metodą Haków Pamięciowych). 
To spójny, synergiczny program edukacyjny do nauczania ortografii,
zgodny z podstawą programową.

Cechuje go duża skuteczność, ponieważ pozwala na elastyczny
sposób budowania nauki
, dostosowując się do indywidualnych
predyspozycji każdego ucznia
.

Zapraszam do poznania nowego modelu nauczania ortografii.
   

                            

Chcesz wiedzieć jak nauczyć Twoje dziecko ortografii?
Wystarczy, że zarejestrujesz się na naszej platformie.
Podaj swoje imię i e-mail, a otrzymasz darmowy dostęp
do lekcji wideo oraz ćwiczeń.

Zawarta w nich metoda zmieni naukę ortografii
w przygodę, której Twoje dziecko nigdy nie zapomni.

Odbierz dostęp do lekcji oraz ćwiczeń
Zarejestruj się
Rodzicu, pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i chronione zgodnie z przepisami RODO
Wypróbuj
Zaloguj przez FB