Dlaczego nauka matematyki w 4 klasie jest tak ważna❓

Jako rodzice wiemy, że klasa IV to przełomowy czas dla dzieci:
nowe przedmioty,
nowi nauczyciele,
nowe wymagania.
Aby pomóc swojemu dziecku w dobrym starcie w dziedzinie matematyki proponuję
kurs online matematyka klasa 4, który wspomaga naukę tego przedmiotu.
Lekcje w programie są zgodne z kolejnością tematów w szkole.
Tak więc dziecko może utrwalać wiedzę na bieżąco albo poznawać ją z wyprzedzeniem.
Program ma ciekawą formułę, ale przede wszystkim ma na celu dobre utrwalenie umiejętności matematycznych.

Jest zgodny z nową podstawą programową,
zawiera  40 bardzo ciekawych lekcji dla każdego ucznia.

 

1. Pierwsze 8 lekcji to lekcje powtórzeniowe z klas młodszych:

 

 • W lekcji 1 -3 uczeń utrwala dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych, poznaje różne sposoby liczenia.
 • W lekcji 4 przypomina sobie sposób analizy zadania tekstowego, planuje mapę myśli do tego typu zadań.
 • W lekcji 5 utrwala pojęcie  „o ile więcej, i ile mniej” oraz ćwiczy odczytywanie i zaznaczanie liczb na osi liczbowej

2.  Lekcje od 9- 18 obejmują nowe zagadnienia dla ucznia z działu „Liczby naturalne”:

 

 • lekcja 18 przygotowuje dziecko do życia codziennego, do szacowania liczb, które jest  bardzo przydatne podczas zakupów
 • W lekcji 17 Antonio zapoznaje ucznia z rzymskim systemem zapisywania liczb w zakresie 30 oraz uczy jak odczytywać „Który to wiek?”
 • W lekcji  16  Krasnolud Wielkolud uczy dzieci jak zapisywać i odczytywać wielkie liczby w zakresie miliona
 • Lekcja 14 i 15 to zapoznanie ucznia z cechami podzielności przez 5,10 i 2 oraz  3 i 9
 • Lekcja 12 i 13 to przygody z Panem Tik-Takiem i Panem Kalendarskim, czyli dwa tematy dotyczące obliczeń zegarowych i kalendarzowych
 • Podobnie jak w ruchu drogowym w matematyce obowiązują zasady pierwszeństwa w ruchu liczbowym –w lekcji 11 uczeń poznaje te zasady czyli kolejność wykonywania działań
 • W lekcji 10  uczniowie zwiedzając Królestwo Potęgowania poznają nowe działanie: potęgowanie
 • Lekcja 9 to dzielenie z resztą bardzo przydatne przy temacie dzielenia pisemnego,  które uczniowie poznają w klasie IV

3. Lekcje od 19-23 to wprowadzenie działań pisemnych, czyli tzw. działań pod kreską:

 

 • 19 i 20 lekcja to dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym
 • 21 i 22 lekcja to mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe, wielocyfrowe i z zerami na końcu
 • 23 lekcja obejmuje temat dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe

4. W lekcjach od 24 do 29 odwiedza Królestwo Płaszczaków i poznaje geometrię:

 • W 24 lekcji uczeń poznaje pojęcie punktu, prostej, półprostej oraz proste równoległe i prostopadłe
 • Lekcja 25 to wprowadzenie pojęcia kąta i jego rodzajów ( w niektórych podręcznikach jest to temat w klasie V)
 • W lekcji  26  Odcinkusek uczy jednostek długości i mierzenia odcinków
 • Lekcja 29 to skala i plan
 • W 28 lekcji uczeń poznaje własności koła i okręgu
 • Lekcja 27 to prostokąty i kwadraty i ich obwody

5. Lekcje od 30 do 34 to Kraina Ułamków Zwykłych i tu zaczyna się poszukiwanie
zaginionej królewny, historia która bardzo podoba się dzieciakom:

 • Lekcja 34 to dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • Lekcja 33 to liczby mieszane i ułamek jako iloraz
 • Lekcja 32 to skracanie i rozszerzanie ułamków
 • W lekcji 31 porównujemy ułamki zwykłe
 • Lekcja 30 – wprowadzenie pojęcia ułamka jako części całości

6. Kolejne lekcje od 35-38 to zmagania ze zbuntowanymi ułamkami czyli ułamkami dziesiętnymi:

 • 38 lekcja to dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
 • W lekcji 37 poznajemy wyrażenia dwumianowane i zapis jednostek za pomocą ułamków dziesiętnych
 • W 36 lekcji porównujemy ułamki dziesiętne
 • Lekcja 35 wprowadza ucznia w świat ułamków dziesiętnych, tu uczymy zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne

7. Dwie ostatnie lekcje 39 i 40 to geometria:

 • Lekcja 39 to pole prostokąta
 • Lekcja 40 to omówienie podstawowych własności prostopadłościanu i sześcianu.

Każda lekcja to kolejna przygoda, treści matematyczne są przekazywane
w sposób dostępny dla dziecka, ciekawie, wszystkie powtórki w formie wierszowanej,
filmy przeplatane zadaniami w różnej formie:
zagadek,

✅puzzli,

✅łamigłówek,

✅rebusów

✅gier z komputerem.

Zapraszam na kurs online matematyka klasa 4.

Nauczycielka matematyki,
Dagmara Czerwiec

Chcesz wiedzieć jak nauczyć Twoje dziecko ortografii?
Wystarczy, że zarejestrujesz się na naszej platformie.
Podaj swoje imię i e-mail, a otrzymasz darmowy dostęp
do lekcji wideo oraz ćwiczeń.

Zawarta w nich metoda zmieni naukę ortografii
w przygodę, której Twoje dziecko nigdy nie zapomni.

Odbierz dostęp do lekcji oraz ćwiczeń
Zarejestruj się
Rodzicu, pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i chronione zgodnie z przepisami RODO
Wypróbuj
Zaloguj przez FB