Ortografia sprawdzana na teście ósmoklasisty!

Czy język polski, ortografia przyda mi się w życiu?


To częste pytanie, które słyszę od „dociekliwych ” uczniów?

Odpowiedź zawsze jest taka sama, a moje uzasadnienie krótkie:

 


„Jeżeli chcesz kontynuować naukę w szkole średniej,
musisz dobrze zdać egzamin ósmoklasisty.
Każdy punkt otrzymany na egzaminie,
zwiększa szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły.”


A teraz kilka słów wyjaśnienia.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎
w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów, ‎nauczanych w klasach I–VIII.


Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w bieżącym roku szkolnym,
czyli 15.04. 2019 - język polski, 16.04. 2019- matematyka, 17.04.2019 -język obcy.


Czy egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym?

 

 

Tak, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać,
dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Jednak na podstawie wyników egzaminu, są określane progi,
według których jest wykonywany nabór do szkół średnich.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Z języka polskiego egzamin trwa 120 minut.
Zadania zamknięte stanowią 30 % ostatecznego wyniku.
Pozostałe 70 % to tworzenie wypowiedzi na zadany temat,
np.: zaproszenie, ogłoszenie, opowiadanie.
Każdy temat odwołuje się do lektury obowiązkowej.

Tekst musi być napisany samodzielnie przez ucznia,
z zachowaniem wszystkich reguł poprawnościowych
(językowej, interpunkcyjnej oraz oczywiście ortograficznej).

Co to dla nas oznacza ?

Trzeba jak najszybciej zabrać się za czytanie lektur, robienie z nich map pamięci,
własnych schematów, zestawień motywów, które przydadzą się do powtórek.

 

 

Poza tym zostaje jeszcze tylko ćwiczenie poprawnej pisowni ortograficznej
i jesteśmy przygotowani do egzaminu.

W podstawie programowej (Dz.U. z 24.02.2017 r. Rozp. MEN z dnia 14 lutego 2017)
język polski jest uznany za kluczowy przedmiot nauczania.
Zakres znajomości języka ojczystego i sprawność w posługiwaniu się
nim ułatwia przyswajanie wiedzy z innych dziedzin (przedmiotów)
i jest dla każdego ucznia podstawą sukcesu szkolnego.

Chcesz wiedzieć jak nauczyć Twoje dziecko ortografii?
Wystarczy, że zarejestrujesz się na naszej platformie.
Podaj swoje imię i e-mail, a otrzymasz darmowy dostęp
do lekcji wideo oraz ćwiczeń.

Zawarta w nich metoda zmieni naukę ortografii
w przygodę, której Twoje dziecko nigdy nie zapomni.

Odbierz dostęp do lekcji oraz ćwiczeń
Zarejestruj się
Rodzicu, pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i chronione zgodnie z przepisami RODO
Wypróbuj
Zaloguj przez FB